Úvod O nás Renovácia Tlačové riešenia Cenníky

Náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3 ,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Pokiaľ túto povinnosť nespĺňa, má dve možnosti:
 • uhradiť povinný odvod úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého jedného chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca,
 • alebo zabezpečiť si náhradné plnenie cez zadanie zákazky v chránenej dielni.
Od 1.1.2011 platí novela Zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla významné zmeny v uznávaní náhradného plnenia chránenej dielne.

Náhradné plnenie vo výške 100 % z hodnoty bez DPH si môže zamestnávateľ uplatniť iba v prípade výrobku zhotoveného chránenou dielňou alebo službou, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou. Pokiaľ chránená dielňa realizuje činnosť spojenú s nákupom a predajom výrobkov, ktoré sama nezhotovuje, náhradné plnenie sa započítava vo výške 10 %.

Ak napríklad zamestnávateľ zamestnáva 100 zamestnancov a žiadneho zdravotne postihnutého (ZP) zamestnanca, situácia je nasledovná:
 • povinnosť zamestnávať ZP zamestnancov: 100 x 3,2 % = 3 ZP
 • náhradné plnenie za 3 ZP pre rok 2016 : 3 x 929 € = 2 787 €
 • povinný odvod za 3 ZP pre rok 2016 : 3 x 1 045 € = 3 135 €


Takýto zamestnávateľ má 4 možnosti riešenia:
 1. Neefektívne riešenie:
  Zamestnávateľ uhradí povinný odvod za všetkých chýbajúcich ZP zamestnancov, pričom za vynaložené peňažné prostriedky nedostane žiadnu protihodnotu v podobe tovaru alebo služieb.
  Výška povinného odvodu za občana so zdravotným postihnutím pre rok 2016 je 3 x 1 045 € = 3 135 €.
 2. Drahé riešenie:
  Zamestnávateľ zadá zákazku v chránenej dielni, ktorá realizuje iba nákup a predaj tovarov, ktoré sama nezhotovuje a teda môže si započítať náhradné plnenie iba vo výške 10 % z hodnoty bez DPH.
  Výška zadanej zákazky je napr. 27 870 € bez DPH, z toho náhradné plnenie je 2 787 € = pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov.
 3. Kombinované riešenie:
  Zamestnávateľ skombinuje nákup výrobkov (100 % náhradné plnenie) a tovarov (10 % náhradné plnenie). Efektívnosť riešenia, ako aj celková suma vynaložených prostriedkov záleží od pomeru odobraných výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb.
 4. Najvýhodnejšie riešenie:
  Zamestnávateľ zadá zákazku chránenej dielni, ktorá mu zrealizuje svojou vlastnou výrobou dodávku výrobkov, a teda na celú sumu zákazky si uplatní náhradné plnenie vo výške 100 %.
  Výška zadanej zákazky: 2 787 € = pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov.
Chránená dielňa MIP, s.r.o. Vám ponúka najvýhodnejšie riešenie problému nezamestnávania ZP zamestnancov. Vďaka tomu, že realizujeme vlastnú výrobu, vieme Vám poskytnúť náhradné plnenie vo výške 100 %. Pri dodávke vlastných výrobkov si zamestnávateľ, ktorý nie je platcom DPH, započíta aj DPH.
Obchodné oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449
e-mail: obchod@mip.sk
Maloobchodná predajňa:
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok: 7.00 - 16.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 16.00
Piatok: 7.00 - 16.00
Servis:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449

Ekonomické oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 319

Adresa: MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza
Created by 2007 - 2019 WebCraetive.info, All rights reserved.