Úvod O nás Renovácia Tlačové riešenia Cenníky

Náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3 ,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Pokiaľ túto povinnosť nespĺňa, má dve možnosti:
 • uhradiť povinný odvod úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého jedného chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca,
 • alebo zabezpečiť si náhradné plnenie cez zadanie zákazky v chránenej dielni.
Od 1.1.2011 platí novela Zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla významné zmeny v uznávaní náhradného plnenia chránenej dielne.

Náhradné plnenie vo výške 100 % z hodnoty bez DPH si môže zamestnávateľ uplatniť iba v prípade výrobku zhotoveného chránenou dielňou alebo službou, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou. Pokiaľ chránená dielňa realizuje činnosť spojenú s nákupom a predajom výrobkov, ktoré sama nezhotovuje, náhradné plnenie sa započítava vo výške 10 %.

Ak napríklad zamestnávateľ zamestnáva 100 zamestnancov a žiadneho zdravotne postihnutého (ZP) zamestnanca, situácia je nasledovná:
 • povinnosť zamestnávať ZP zamestnancov: 100 x 3,2 % = 3 ZP
 • náhradné plnenie za 3 ZP pre rok 2016 : 3 x 929 € = 2 787 €
 • povinný odvod za 3 ZP pre rok 2016 : 3 x 1 045 € = 3 135 €


Takýto zamestnávateľ má 4 možnosti riešenia:
 1. Neefektívne riešenie:
  Zamestnávateľ uhradí povinný odvod za všetkých chýbajúcich ZP zamestnancov, pričom za vynaložené peňažné prostriedky nedostane žiadnu protihodnotu v podobe tovaru alebo služieb.
  Výška povinného odvodu za občana so zdravotným postihnutím pre rok 2016 je 3 x 1 045 € = 3 135 €.
 2. Drahé riešenie:
  Zamestnávateľ zadá zákazku v chránenej dielni, ktorá realizuje iba nákup a predaj tovarov, ktoré sama nezhotovuje a teda môže si započítať náhradné plnenie iba vo výške 10 % z hodnoty bez DPH.
  Výška zadanej zákazky je napr. 27 870 € bez DPH, z toho náhradné plnenie je 2 787 € = pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov.
 3. Kombinované riešenie:
  Zamestnávateľ skombinuje nákup výrobkov (100 % náhradné plnenie) a tovarov (10 % náhradné plnenie). Efektívnosť riešenia, ako aj celková suma vynaložených prostriedkov záleží od pomeru odobraných výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb.
 4. Najvýhodnejšie riešenie:
  Zamestnávateľ zadá zákazku chránenej dielni, ktorá mu zrealizuje svojou vlastnou výrobou dodávku výrobkov, a teda na celú sumu zákazky si uplatní náhradné plnenie vo výške 100 %.
  Výška zadanej zákazky: 2 787 € = pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov.
Chránená dielňa MIP, s.r.o. Vám ponúka najvýhodnejšie riešenie problému nezamestnávania ZP zamestnancov. Vďaka tomu, že realizujeme vlastnú výrobu, vieme Vám poskytnúť náhradné plnenie vo výške 100 %. Pri dodávke vlastných výrobkov si zamestnávateľ, ktorý nie je platcom DPH, započíta aj DPH.
Ste nespokojný? Chcete sa posťažovať? Máte dobrý nápad na vylepšenie? Máte pre nás podnet, alebo chcete prejaviť spokojnosť?

Napíšte riaditeľovi
Obchodné oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449
e-mail: obchod@mip.sk

Maloobchodná predajňa:
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok: 7.00 - 16.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 16.00
Piatok: 7.00 - 16.00
Servis:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449

Ekonomické oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 319

Adresa: MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza
Created by 2007 - 2019 WebCraetive.info, All rights reserved.