Úvod O nás Renovácia Tlačové riešenia Cenníky

Politika integrovaného systému

  1. Udržiavať a sústavne zlepšovať manažérsky systém v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001.
  2. Zosúladiť podnikateľské ciele s environmentálnymi požiadavkami, a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie znečisťovania životného prostredia.
  3. Plniť platné právne a iné požiadavky, s osobitným dôrazom pre oblasť životného prostredia a na všetkých úrovniach činnosti spoločnosti reagovať na vzniknuté potreby ochrany životného prostredia.
  4. Uspokojovať požiadavky zákazníkov poskytovaním kvalitných výrobkov a služieb.
  5. Zvyšovať kvalifikáciu a odborné vedomosti zamestnancov ich vzdelávaním a zvyšovať ich povedomie v oblasti ochrany životného prostredia tak, aby mohli plne spolupracovať pri zavádzaní a dosahovaní cieľov spoločnosti.
  6. Sledovať neustále kvalitu externých dodávateľov za účelom zabezpečenia kvality nakupovaných produktov.
  7. Poskytovať obchodným partnerom informácie o bezpečnej manipulácii, uskladnení, používaní a likvidácii odpadov a obalov s cieľom znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.
  8. Uplatňovaním nových technológií a materiálov vo výrobných procesoch vytvárať predpoklad pre neustále technické a technologické napredovanie spoločnosti.
  9. Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach, obmedzovať objem odpadov, podporovať recykláciu a využívanie recyklovaných materiálov tam, kde to dovoľujú environmentálne, technické a ekonomické kritériá.
Sledovanie všetkých týchto oblastí vedie k zabezpečeniu kvality výsledného produktu v súlade s požiadavkami zákazníkov a k zodpovednému prístupu k životnému a pracovnému prostrediu spoločnosti.
Kupujte renovované
kazety s rozumom
Objednávajte
z chránenej dielne
Využite možnosť nakúpiť renovované kazety z našej chránenej dielne a nemusíte platiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Chcem vedieť viac
Obchodné oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449
e-mail: obchod@mip.sk
Maloobchodná predajňa:
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok: 7.00 - 16.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 16.00
Piatok: 7.00 - 16.00
Servis:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449

Ekonomické oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 319

Adresa: MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza
Created by 2007 - 2019 WebCraetive.info, All rights reserved.