Úvod O nás Renovácia Tlačové riešenia Cenníky

Politika integrovaného systému

  1. Udržiavať a sústavne zlepšovať manažérsky systém v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001.
  2. Zosúladiť podnikateľské ciele s environmentálnymi požiadavkami, a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie znečisťovania životného prostredia.
  3. Plniť platné právne a iné požiadavky, s osobitným dôrazom pre oblasť životného prostredia a na všetkých úrovniach činnosti spoločnosti reagovať na vzniknuté potreby ochrany životného prostredia.
  4. Uspokojovať požiadavky zákazníkov poskytovaním kvalitných výrobkov a služieb.
  5. Zvyšovať kvalifikáciu a odborné vedomosti zamestnancov ich vzdelávaním a zvyšovať ich povedomie v oblasti ochrany životného prostredia tak, aby mohli plne spolupracovať pri zavádzaní a dosahovaní cieľov spoločnosti.
  6. Sledovať neustále kvalitu externých dodávateľov za účelom zabezpečenia kvality nakupovaných produktov.
  7. Poskytovať obchodným partnerom informácie o bezpečnej manipulácii, uskladnení, používaní a likvidácii odpadov a obalov s cieľom znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.
  8. Uplatňovaním nových technológií a materiálov vo výrobných procesoch vytvárať predpoklad pre neustále technické a technologické napredovanie spoločnosti.
  9. Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach, obmedzovať objem odpadov, podporovať recykláciu a využívanie recyklovaných materiálov tam, kde to dovoľujú environmentálne, technické a ekonomické kritériá.
Sledovanie všetkých týchto oblastí vedie k zabezpečeniu kvality výsledného produktu v súlade s požiadavkami zákazníkov a k zodpovednému prístupu k životnému a pracovnému prostrediu spoločnosti.
Kupujte renovované
kazety s rozumom
Objednávajte
z chránenej dielne
Využite možnosť nakúpiť renovované kazety z našej chránenej dielne a nemusíte platiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Chcem vedieť viac
Ste nespokojný? Chcete sa posťažovať? Máte dobrý nápad na vylepšenie? Máte pre nás podnet, alebo chcete prejaviť spokojnosť?

Napíšte riaditeľovi
Obchodné oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449
e-mail: obchod@mip.sk

Maloobchodná predajňa:
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok: 7.00 - 16.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 16.00
Piatok: 7.00 - 16.00
Servis:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 / 769 763, 0905 / 733 449

Ekonomické oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 319

Adresa: MIP, s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza
Created by 2007 - 2019 WebCraetive.info, All rights reserved.